Mahahappolääkkeet

Antasidat

Magnesiumia, kalsiumia tai alumiinia sisältävät antasidat voivat merkittävästi laskea INI-lääkkeiden pitoisuuksia muodostamalla huonosti imeytyviä komplekseja näiden lääkeaineiden kanssa (mahan pH:sta riippumaton vaikutus). Sama koskee myös esim. kalkki-D-vitamiini -valmisteita, rautalääkkeitä, useita monivitamiinivalmisteita ja magnesiumtabletteja. Nyrkkisääntönä voi pitää suositusta ottaa nämä valmisteet vähintään 4-6 tunnin aikaerolla INI-lääkkeisiin, tarkemmat lääkekohtaiset ohjeet, ks. kunkin lääkkeen tuoteseloste.

Antasidat voivat vähentää myös ATV:n ja RPV:n imeytymistä nostamalla mahan pH:ta, yhteiskäytön suhteen voi nyrkkisääntönä pitää vähintään 4-6 h aikaeroa antasidojen ja ATV:n tai RPV:n välillä.

H2-salpaajat ja PPI-lääkkeet

H2-salpaajat ja erityisesti PPI-lääkkeet heikentävät ATV:n ja RPV:n imeytymistä nostamalla mahan pH:ta. Lyhytaikainen yhteiskäyttö on tietyin ehdoin mahdollista, ks. lääkekohtaiset ohjeet. Ongelma on kuitenkin se, että happo-ongelmista kärsivät potilaat voivat ostaa H2-salpaajia ja PPI-lääkkeitä myös ilman reseptiä ja lääkkeitä tulee herkästi käytettyä yli yhteiskäytössä hyväksyttävän määrän. Selkeintä on tästä syystä välttää ATV:n ja RPV:n käyttöä potilailla, joilla on toistuva tarve H2-salpaajiin tai PPI-lääkkeisiin.

PPI-lääkkeet voivat nostaa sakinaviirin pitoisuutta ja altistaa rytmihäiriöille, minkä vuoksi yhteiskäyttöä ei suositella. H2-salpaajat voivat alentaa fosamprenaviirin pitoisuutta ja heikentää siten antiviraalista tehoa.

H2-salpaajat ja PPI-lääkkeet eivät heikennä INI-lääkkeiden pitoisuuksia. PPI-lääkkeet voivat nostaa RAL:n pitoisuuksia, mutta lääkkeitä voi hyvin käyttää yhdessä normaalein annoksin.