Sivukartta

 • HIV-lääkkeiden lääkeryhmät vanha »
 • Antiretroviraalisen hoidon indikaatiot ja aloitus »
 • HIV-lääkkeiden haittavaikutuksista »
 • HIV-lääkeresistenssi »
 • Arvosta tietoa »
 • Käänteiskopioijaentsyymin estäjät »
 • Raskauden ehkäisy ja vaihdevuosien hormonikorvaushoito »
 • Käänteiskopioijan muut estäjät (NNRTI-lääkkeet) »
 • Proteaasinestäjät (PI) »
 • HIV-potilaan lihavuus »
 • Integraasinestäjät (INI) »
 • CCR5-antagonisti »
 • Fuusionestäjä »
 • Gynekologinen seuranta »
 • Seminaari 2019 »
 • HIV-lääkehoidon vaihtaminen »
 • HIV-potilaan hoitoon liittyviä erityiskysymyksiä »
 • Raskaus »
 • Hiv-positiivisen naisen hoito raskauden aikana »
 • Raskaus ja synnytys »
 • Lasten hoito »
 • Munuaisongelmat HIV-potilailla »
 • Kognitiiviset muutokset HIV-potilaalla »
 • Potilas ei voi niellä »
 • HIV-laaturekisteri »
 • Krooninen virushepatiitin ja HIV:n yhteisinfektio »
 • HBV-HIV -koinfektio »
 • Laaturekisteritietoa hoitoyksiköille »
 • HCV-HIV -koinfektio »
 • Antiretroviraalien interaktioista muiden lääkkeiden kanssa – vanha »
 • Mikrobilääkkeet »
 • Kardiovaskulaarisairauksien lääkkeet »
 • Hyperlipidemia- ja diabeteslääkkeet »
 • Keuhkosairauksien ja allergialääkkeet »
 • Hiv-laaturekisteriseminaarin ja AIDS-päivän esitykset 2019 »
 • Neurologiset ja kipulääkkeet »
 • Psyykenlääkkeet »
 • Mahahappolääkkeet »
 • Muut lääkkeet »
 • HIV-altistuneen lääkkeellinen estohoito ei-ammatillisen altistustapahtuman jälkeen (nPEP) »
 • Lomakkeet »
 • Linkit »
 • Ohjeiston toteutus »
 • Tukijat »
 • Seminaarit »
 • XVII valtakunnallinen HIV-koulutus »
 • Valtakunnallinen HIV-koulutus 2017 »
 • Valtakunnallinen HIV-koulutus 11.2.2015 Seminaariaineistot »
 • XV valtakunnallinen HIV-koulutus 12.2.2014 Seminaariaineistot »
 • Valtakunnallinen HIV-koulutus 13.2.2013 luentolyhennelmät »
 • Valtakunnallinen HIV-koulutus 15.2.2012 – luentolyhennelmät »
 • Valtakunnallinen HIV-koulutus 3.2.2011 – luentolyhennelmät »
 • HIV-lääkkeiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa »
 • Valtakunnallinen HIV-koulutus 4.2.2010- luentolyhennelmät »
 • Viivästyneet HIV-diagnoosit -työpaja 2022, THL »
 • WWW-sivujen käyttöehdot »
 • Sivukartta »
 • PrEP eli ennen altistusta aloitettu estolääkitys »
 • Yhdistelmävalmisteet »
 • Antiretroviraalisen hoidon seuranta »
 • Adherenssi »
 • PrEP »
 • HIV-lääkkeiden lääkeryhmät »
 • Seminaari 2018 »