Raskauden ehkäisy ja vaihdevuosien hormonikorvaushoito

Raskaudenehkäisy

Yhteisvaikutustutkimuksia HIV-lääkkeiden ja Suomessa yleisessä käytössä olevien raskaudenehkäisyvalmisteiden välillä on tehty varsin vähän.

Tehdyissä tutkimuksissa raskaudenehkäisyvalmiste ei ole vaikuttanut HIV-hoidon onnistumiseen.

Pääperiaatteena proteaasinestäjät ja kobisistaatti pienentävät estrogeenien ja suurentavat progestiinien pitoisuutta. Tehdyissä tutkimuksissa ehkäisyteho on ollut riittävä, mutta valmisteyhteenvetojen mukaan on käytettävä (tai harkittava käyttöä) kondomia. Progestiinin sivuvaikutukset saattavat lisääntyä, mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta.

Efavirentsi pienentää etenkin progestiinien pitoisuutta ja tutkimuksissa on todettu suurentuneita raskauslukuja. Yhteisvaikutus on samansuuntainen riippumatta progestiinin annosreitistä (po, laastari, emätinrengas, kapselit).

Nevirapiinin yhteydessä ei ole raportoitu suurentuneita raskauslukuja.

NRTI-lääkkeillä, rilpiviriinillä, dolutegraviirilla ja raltegraviirilla ei ole yhteisvaikutuksia raskaudenehkäisyvalmisteiden kanssa.

Hormonikierukalla ja kuparikierukalla ei ole yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa.

Vaihdevuosien hormonihoito

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vähän.

Yhteisvaikutukset ovat samanlaisia kuin raskaudenehkäisyvalmisteilla. Yhteiskäyttö on kuitenkin ongelmattomampaa, koska estrogeenia voidaan annostella oireiden perusteella ja geelimuotoisen valmisteen annostelun muuttaminen helppoa. Varteenotettava vaihtoehto on geelimuotoisen estrogeenin ja hormonikierukan yhdistelmä.