Ohjeiston toteutus

ARVO-sivujen ohjeet on tarkoitettu HIV-infektoituneita potilaita hoitavien lääkärien ja terveydenhuollon yksikköjen käyttöön. Suomessa HIV-infektoituneiden lääketieteellisestä hoidosta vastaavat infektiolääkärit, joiden työkaluksi ARVOn nettisivusto (www.arvosta.fi) on suunniteltu. Lääkeohjeistuksessa keskitytään kliinisen käytön kannalta keskeisimpiin seikkoihin, yksityiskohtaiset lääkekuvaukset ovat mm. Pharmaca Fennicassa.

HIV-infektion lääkehoito on yhä nopeasti kehittyvää ja yksityiskohtaiset suositukset antiretroviraalisen lääkityksen toteuttamisesta muuttuvat vuosittain. Suomessa HIV-infektoituneiden määrä on kansainvälisesti ja absoluuttisestikin pieni. Tällaisessa tilanteessa virallisen järjestelmän rakentaminen yksityiskohtaisten hoitosuositusten antamiseksi on mielestämme kohtuuttoman raskas järjestely. Toisaalta käytännön kliinisessä työssä toimiva infektiolääkäri tarvitsee apuneuvon monimutkaisen lääkityksen toteuttamiseen. Yritämme pitää näiden sivujen sisällön mahdollisimman hyvin ajan tasalla, mutta sivujen käyttäjän on syytä seurata myös muita lähteitä tietojensa ajankohtaisuuden varmistamiseksi.

Nämä sivut on toteutettu HYKS-instituutti Oy:n projektina. Sivujen toteuttaminen on ollut mahdollista lääkeyritysten myöntämällä taloudellisella tuella. Nitroid on suunnitellut sivujen ulkoasun ja teknisen toteutuksen. Kiitämme dosentti Erja Poutiaista avusta neurokognitio-osan kirjoittamisessa, dosentti Eeva Saloa avusta lapsia koskeviin osiin ja erikoislääkäri Marja Kaijomaata avusta gynekologisia ja obstetrisia seikkoja koskeviin osiin

Matti Ristola
Osastonylilääkäri
HUS Infektiosairauksien klinikka

Jussi Sutinen
Infektiosairauksien erikoislääkäri
HUS Infektiosairauksien klinikka

Inka Aho
Infektiosairauksien erikoislääkäri
HUS Infektiosairauksien klinikka

Pia Kivelä
Infektiosairauksien erikoislääkäri
HUS Infektiosairauksien klinikka