Käänteiskopioijaentsyymin estäjät

Nukleosidijohdokset (NRTI):

EMTRIVA (emtrisitabiini, FTC)
200 mg kaps. (XXX), 1 x 1

Ei ruokarajoitusta. Yleensä hyvin siedetty. Lipoatrofian riski vähäinen. Menee hyvin keskushermostoon.
Allerginen ihottuma harvinainen, mutta mahdollinen. Usein ristiallergiaa lamivudiinin kanssa. Ihon hyperpigmentaatio afrikkalaisilla. Annosmuutos merkittävässä munuaisten vajaatoiminnassa. Teho myös HBV:hen.

EPIVIR (lamivudiini, 3TC)
150 mg tabl. (LX), 1 x 2 tai 2 x 1; 300 mg tabl (XXX), 1×1; myös oraaliliuos saatavilla.

Ei ruokarajoitusta. Yleensä hyvin siedetty. Lipoatrofian riski vähäinen.
Allerginen ihottuma harvinainen, mutta mahdollinen. Usein ristiallergiaa emtrisitabiinin kanssa. Annosmuutos merkittävässä munuaisten vajaatoiminnassa. Teho myös HBV:hen.

RETROVIR (tsidovudiini, ZDV, AZT)
250 mg kaps. (XL) 1 x 2, myös oraaliliuos, 100 mg kapseli (C) ja parenteraalinen valmiste saatavilla.

Ei ruokarajoitusta. Menee hyvin keskushermostoon ja istukan läpi. Vuosien pituista hoitoa ei suositella lipoatrofian kehittymisen takia.
Sivuvaikutukset: Anemia, makrosytoosi, leuko-/neutropenia, pahoinvointi, lihaskivut, päänsärky.

VIREAD (tenofoviiri, TDF)
245 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Otetaan aterian yhteydessä. Tabletti voidaan tarvittaessa liuottaa. Lipoatrofian riski vähäinen.
Sivuvaikutukset: Lievät GI-sivuvaikutukset (pahoinvointi, ripuli, oksentelu, ilmavaivat). Proksimaalisen munuaistubuluksen vaurio mahdollinen, kontrolloi ennen aloitusta ja seuraa hoidon aikana (ks. tarkemmin Pharmaca Fennica). Tarkasti seuraten potilaille, joilla ennestään munuaissairaus (annosmuutos) tai käytössä munuaistoksisia lääkkeitä. Epäilty aiheuttavan osteopeniaa.

ZIAGEN (abakaviiri, ABC)
300 mg tabl. (LX), 1 x 2 tai 2 x 1

Ei ruokarajoitusta. Tabletit voidaan tarvittaessa murskata. HLA-B*5701 tutkittava ennen lääkkeen määräämistä. Menee hyvin keskushermostoon. Lipoatrofian ja neuropatian riski vähäinen.
Sivuvaikutukset: Pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, ihottuma, väsymys. Yliherkkyysreaktio (kuume, pahoinvointi/oksentelu, hengenahdistus, ihottuma, usein ALAT-nousu) on kuvattu HLA-B*5701-positiivisilla, heille lääkettä ei saa aloittaa. Aiemmin abakaviirista yleisoireita saaneelle ei saa aloittaa, vaikka HLA-B*5701 olisi negatiivinen. Mahdollisesti kohonnut sydäninfarktiriski.

ZERIT (stavudiini, d4T)
30 mg kaps. (LVI), 1 x 2

Käyttö Suomessa vain erityistilanteissa.
Ei ruokarajoitusta, kapseli voidaan tarvittaessa avata. Ei AZT:n eikä ddI:n kanssa. Kuukausien – vuosien pituista hoitoa ei suositella lipoatrofian kehittymisen takia.
Sivuvaikutukset: Neuropatia, haimatulehdus, perifeerinen lipoatrofia, maksaentsyymien nousu, pahoinvointi, vatsavaivat, päänsärky. Laktaatti-asidoosi ja hyperlipidemia ovat mahdollisia. Käyttöä ei suositella HCV- tai HBV -yhteisinfektiossa.

VIDEX (didanosiini, ddI)
250 mg / 400 mg kaps. (XXX), 1 x 1 (> 60 kg: 400 mg, < 60 kg: 250 mg)

Ei suositella käytettäväksi Suomessa.
Maksavaurio voi ilmaantua vasta vuosia käytön lopettamisen jälkeen.

HIVID (tsalsitabiini, ddC)
Ei enää käytössä.

NRTI-yhdistelmävalmisteet:

COMBIVIR (ZDV+3TC)
300 mg + 150 mg tabl. (LX), 1 x 2

Ei ruokarajoitusta. Tabletit voidaan tarvittaessa murskata. Katso Retrovir ja Epivir.

KIVEXA (ABC+3TC)
600 mg + 300 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Ei ruokarajoitusta. Katso Ziagen ja Epivir.

TRIZIVIR (ZDV+3TC+ABC)
300 mg + 150 mg + 300 mg tabl. (LX), 1 x 2

Ei ruokarajoitusta. Katso Retrovir, Epivir sekä Ziagen.

TRUVADA (FTC+TDF)
200 mg + 245 mg tabl. (XXX), 1 x 1

Otetaan aterian yhteydessä. Tabletti voidaan tarvittaessa liuottaa.
Katso Emtriva ja Viread.