Fuusionestäjä

FUZEON (enfuvirtidi, T-20)
90 mg x 2 s.c., (LX)

Ei ruokarajoitusta. Ei CYP450-välitteistä metaboliaa, ei tunnettuja haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Kahdesti päivässä 1 ml subkutaanisena injektiona olkavarren sivulle/taakse, reiden ulkosyrjään tai vatsan seutuun. Injisoitava ehdottomasti subkutaanisesti, im-pistos aiheuttaa kovan ja useiden vuorokausien kestoisen kivun. Liuotettuna säilyy 24 h jääkaapissa, joten päivän toisen annoksen voi liuottaa etukäteen. Liuoksen valmistamiseen ja pistostekniikan opettamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.
Sivuvaikutukset: Pistoskohdan paikalliset reaktion hyvin tavallisia. Yliherkkyys harvinaista.