Potilas ei voi niellä

Jos potilas ei voi ottaa lääkkeitään suun kautta esim. jonkin toimenpiteen takia, ei lääkityksen väliin jääminen yksittäisenä päivänä aiheuta potilaalle merkittävää riskiä.

Jos potilas ei voi ottaa suun kautta lääkkeitään useaan päivään, joudutaan arvioimaan lääkityksen toteuttaminen yksilöllisesti. Nenämahaletkuun voidaan annostella nestemäisiä lääkkeitä ja esim. veteen liuotettavia lääkkeitä (esim. Kaletra liuos; Truvada tai Intelence voidaan liuottaa veteen, katso lääkekohtaiset tiedot Pharmacasta). Valmistaja ei suosittele Isentress-tabletteja murskattavaksi, mutta toisaalta kirjallisuudesta löytyy kuvauksia, joissa raltegraviiri on annosteltu murskattuna. Myös dolutegraviiria on käytetty murskattuna, vaikka se ei ole valmistajan suositus.

Hyvä kokoelmataulukko HIV-lääkkeiden käytöstä murskattuna tai liuoksina: http://www.hivclinic.ca/main/drugs_extra_files/Crushing%20and%20Liquid%20ARV%20Formulations.pdf

Jos lääkkeitä ei voida annostella nenämahaletkuunkaan esim. joidenkin vatsaleikkauksien yhteydessä, joudutaan harkitsemaan parenteraalisesti annosteltavien HIV-lääkkeiden käyttöä. Näitä lääkkeitä on nykyisin käytössä kuitenkin vain kaksi: Retrovir -infuusio ja Fuzeon s.c. -pistokset. Kolmantena lääkkeenä voidaan harkita esim. yksittäisen pitkävaikutteisen NNRTI-lääkkeen antoa suun kautta (esim. EFV, NVP) ennen leikkausta, jolloin saadaan useamman päivän kestävä pitoisuus yhdellä lääkeannoksella. Jos oletusarvona on yli viikon kestävä tilanne, joudutaan harkitsemaan hoidon jatkamista vain kahdella hiv-lääkkeellä (Retrovir + Fuzeon) ja hyväksymään siihen liittyvä resistenssin kehittymisen riski, tai keskeyttämään koko lääkitys ja aloittamaan se uudelleen kolmella lääkkeellä, kunhan suun kautta ottaminen on taas mahdollista. Useimmiten on parasta keskeyttää koko hoito ja aloittaa se uudestaan, kun lääkkeiden kunnollisesta imeytymisestä on varmuus.

Virusmäärän tarkka seuranta on tärkeää sellaisten episodien jälkeen, jolloin lääkkeiden imeytyvyys on voinut olla epävarmaa.