Lasten hoito

Eurooppalaiset ohjeet ks. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hiv.12217/abstract

Lasten lääkeannokset löytyvät samasta linkistä, kohdasta ”supporting information”.

Raskaana olevan naisen hoidon brittiohjeet, myös vastasyntyneistä: http://www.bhiva.org/pregnancy-guidelines.aspx

Amerikkalaiset ohjeet: https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv-guidelines/0

Hiv-positiiviselle lapselle aloitetaan aina hiv-lääkitys riippumatta lapsen kunnosta ja laboratoriotuloksista. Niin kiire ei kuitenkaan ole, etteikö perheen kanssa ehtisi asiaa pohtia.

Lääkityksen onnistumiseksi on oleellista, että vanhemmat ovat motivoituneita ja ymmärtävät sitoutumisen merkityksen. Perheen valmisteluun on käytettävä riittävästi aikaa ja keskusteltava jo etukäteen mahdollisista ongelmatilanteista (pahanmakuiset lääkkeet, uhmaikä, oksennustauti jne.)

Lapselle kerrotaan hivistä hänen kehitystasonsa mukaisesti asioita joka poliklinikkakäynnillä kerraten. Pieni lapsi ei välttämättä tiedä sairautensa nimeä, ja lapsen tarvitessa muista syistä terveydenhoitoa vanhemmilta kannattaa tarkistaa, miten perheessä on asiasta puhuttu.

HIV-positiivisen äidin lapsen seuranta

Ikä Laboratorionäytteet Erityistä
Ennen syntymää Äidin ja lapsen lääkityksen suunnittelu, perheen tapaaminen
Vastasyntynyt tvk Aloita AZT (Retrovir™): täysiaikaiselle 8 mg/kg/vrk jaettuna 2 annokseen, 4 viikkoa + tarvittaessa muu lääke. Ei rintaruokintaa.
1–2 vrk P-HIV1Nh (4759) Ei BCG:tä
3 viikkoa tvk Kehittyykö anemiaa? Onko primaaritaudin merkkejä? Nosta tarvittaessa AZT:n annos. Sovi lääkityksen lopettamisesta 4 viikon iässä.
2 kk Lab etukäteen
tvk, P-HIV1Nh
Onko primaaritaudin merkkejä?
4 kk Lab etukäteen
P-HIV1Nh , tarv. tvk
PCR negatiivinen x 3 – lapsi ei ole infektoitunut. Annetaan BCG
18 kk HIVAgAb Laboratoriokäynti, vastaus kirjeitse tai puhelimitse.
Ovatko HIV-vasta-aineet kadonneet?

HIV-positiivisen äidin lapsen synnytyksen jälkeinen viruslääkehoito suunnitellaan ennen lapsen syntymää äidin tilanteeseen ja historiaan perustuen. Useimmiten lapsen lääkitykseksi riittää pelkkä tsidovudiini. Jos äidin virustaso ennen synnytystä on mitattavissa, on lapsen lääkityksestä konsultoitava lasten hivin hoitoon perehtynyttä lääkäriä.

HIV-positiivisen äidin lapsi käy neuvolassa ja saa siellä ohjelmaan kuuluvat rokotukset aivan samalla tavalla kuin muutkin lapset. HIV-positiivisen äidin lapsille suositellaan myös HBV-rokotusta. Kun seuranta on 18 kk iässä loppunut, ei sitä ole syytä enää myöhemmissä sairauskertomuksissa mainita.

Tsidovudiini (Retrovir) -annokset vastasyntyneille

Täysiaikainen lapsi

po 8 mg /kg/vrk jaettuna 2 (tai 4) annokseen
iv 6 mg /kg/vrk jaettuna 4 annokseen

Keskonen (< 35 gvi)

po 4 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen
iv 3 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen

kahden viikon kuluttua annoksen nosto
po 6 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen
iv 4,5 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen

≥ 35 gvi
siirry täysiaikaisen annokseen

Keskonen (< 30 gvi)

po 4 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen
iv 3 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen

neljän viikon kuluttua annoksen nosto
po 6 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen
iv 4,5 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen

≥ 35 gvi
siirry täysiaikaisen annokseen