HIV-lääkkeiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Suurin ongelma antiretroviraalien ja muiden lääkkeiden yhteiskäytössä ovat sytokromi P450-järjestelmän CYP3A4-entsyymiin liittyvät interaktiot. Kaikkien proteaasinestäjien, NNRTI-lääkkeiden ja maravirokin metabolia kulkee tämän reitin kautta. Muita huomioitavia interaktiomahdollisuuksia ovat esim. raltegraviirin glukuronidaatioon liittyvät yhteisvaikutukset.

Valikosta voit valita haluamasi lääkeryhmän.