HIV-altistuneen lääkkeellinen estohoito ei-ammatillisen altistustapahtuman jälkeen (nPEP)

WHO on vuonna 2014 suosittanut HIV-altistuksen jälkeistä estolääkitystä (PEP–lääkitys) annettavaksi kaikille henkilöille, joiden altistus aiheuttaa todellisen HIV –tartunnan vaaran ja jotka hakeutuvat hoitoon tämän vuoksi 72 tunnin kuluessa altistuksesta. PEP-lääkityksellä ei voida estää kaikkia HIV-tartuntoja. Pienen HIV:n tartuntariskin aiheuttavien tilanteiden, kuten suojaamattoman suuseksin harrastamisen tuntemattoman henkilön kanssa, suositellaan HIV-testin (HIVAgAb) ottamista 1 ja 3 kuukauden kuluttua altistumisesta.

PEP –lääkityksenä käytettäviä HIV –lääkkeitä on Suomessa saatavilla jatkuvasti vain sairaala-apteekeista, minkä vuoksi PEP –lääkkeiden määrääminen tavallisten apteekkien kautta on PEP–ohjeistuksissa olevien aikarajojen puitteissa käytännössä mahdotonta. Suosittelemme, että  PEP-lääkitys annetaan altistuneelle ilmaiseksi saamaan tapaan kuin A-hepatiittirokote annetaan altistuneelle tartuntaa ehkäisevänä toimenpiteenä.

Jos HIV-positiivinen käyttää HIV-lääkitystä, onnistuneesti yli 6 kuukauden ajan toteutunut HIV-lääkitys estää tehokkaasti HIV:n tarttumisen.

Taulukko 1. HIV–infektoituneesta tapahtuvan yhden altistuskerran aiheuttama arvioitu tartuntariski 10000 altistuskertaa kohden, kun HIV–lääkitys ei ole käytössä*

Altistustapa HIV–tartuntoja 10000 altistuskertaa kohden
Suojaamattoman seksin harrastaminen
Naisen riski emätinyhdynnässä 10
Miehen riski emätinyhdynnässä 5
Reseptiivinen anaaliyhdyntä 140
Insertiivinen anaaliyhdyntä 15
Reseptiivinen suuseksi <1
Insertiivinen suuseksi häviävän pieni
   
Verialtistus  
Verensiirto >9000
Pistosvälineiden yhteiskäyttö 65
Työperäinen pistostapaturma 25
   
Muut altistustavat  
Pureminen merkityksetön
Sylkeminen merkityksetön

*HIV–tartunnan riskiä lisää mm. muu hoitamaton sukupuolitauti, HIV-infektion ensitauti ja lähteen korkea HIV-pitoisuus.

 • Lääkkeellisellä estohoidolla voidaan pienentää HIV-tartunnan riskiä merkittävän altistustapahtuman jälkeen (Taulukko 2). Tästä mahdollisuudesta tulisi potilaita informoida vastaanottokäyntien yhteydessä ja kertoa tavoitteesta aloittaa hoito 2 tunnin sisällä mahdollisesta altistustilanteesta.
 • Virtsaa, hikeä, kyyneleitä, nenäeritteitä tai sylkeä ei pidetä tartuntavaarallisena.
 • Estohoitoa suositellaan, jos merkittävästi altistunut henkilö hakeutuu hoitoon 72 tunnin sisällä altistuksesta. Ensitilassa on varmistauduttava, ettei altistunut ole jo HIV-positiivinen.
 • Estolääkityksen kesto on 28 vrk.
 • Estolääkityksenä käytetään tavallista HIV-infektion hoidossa käytettävää kolmen lääkeaineen yhdistelmää ottaen huomioon altistuksen lähteen mahdollinen resistenssitilanne.
 • Pääsääntöisesti nykyään suositellaan tenofoviiridisoproksiilin ja emtrisitabiinin (esim. Truvada® 1×1) ja raltegraviirin (Isentress® 400 mg 1×2) yhdistelmää.
 • Päivystyspoliklinikalta voidaan aloittaa tsidovudiinin ja lamivudiinin (esim. Combivir® 1×2) ja Isentressin yhdistelmä, jos siellä ei ole tenofovirin ja emtrisitabiinin yhdistelmätablettia saatavilla (Truvada® säilyy pakkauksensa ulkopuolella vain 5 päivän ajan).
 • Abakaviiria tai nevirapiinia ei tule antaa estolääkityksen osana.
 • Estolääkitystä saavaa potilasta tulee seurata huolellisesti lääkityksen ajan. Jos kyseessä on altistus HIV:n lisäksi HBV:lle tai HCV:lle, suositellaan HIV/HBV/HCV -serologian kontrolloimista hoidon lopussa ja 4 kuukauden kuluttua altistuksesta.
 • Ei-ammatillisen altistustapahtuman jälkeen on muistettava huolehtia altistuksen luonteesta riippuen ei-toivotun raskauden ehkäisystä, muiden sukupuolitautien diagnostiikasta ja hoidosta sekä B-hepatiitin ehkäisystä.

 

Taulukko 2: Suositus PEP-lääkityksen käyttöön HIV-altistustilanteissa.


Maakohtaisia tietoja HIV:n prevalenssista voi tarkistaa linkistä www.unaids.org/en/regionscountries/countries

Huumeiden pistämisen yhteydessä tapahtuneessa pistostapaturmassa tai vahingossa tapahtuneessa pistosvälineiden jakamisessa on arvioitava HIV-tartunnan riski tapauskohtaisesti. PEP-lääkitys on selvästi suositeltavaa, jos tiedetään altistuksen lähteen olevan HIV-positiivinen eikä hänellä ole käytössä HIV-lääkitystä tai HIV-lääkityksen hoitotulos ei ole hyvä. Altistuksesta täytyy tässä tilanteessa olla kulunut alle 72 tuntia ja pistosvälineen viive lähteen ja kohteen välillä täytyy olla alle 6 tuntia.

HIV PEP-lääkitystä ei anneta altistustilanteissa, joissa ei ole tietoja neulaa käyttäneestä henkilöstä (ns. puistoneulat).

Tutkimukset ennen PEP-lääkityksen aloitusta

Altistunut

 • Veri- ja seksiteitse tarttuvat taudit: HIVAgAb, HBsAg, HBcAb, HBsAb, HCVAb
  • Näytteet mieluiten ennen PEP-lääkityksen aloitusta, viimeistään parin vrk:n kuluessa
 • Seksiteitse tarttuvat taudit:
  • Harkinnan mukaan Trpa
  • Ohjaa lisätutkimuksiin, jos kehittyy sukupuolitaudin oireita
 • PEP-lääkkeiden turvakokeet: Krea, ALAT, (PVK)

Lähde, jos on saatavilla

 • Veri- ja seksiteitse tarttuvat taudit: HIVAgAb, HBsAg, HBcAb, HBsAb, HCVAb
  • Näytteet mieluiten ennen PEP-lääkityksen aloitusta, viimeistään parin vrk:n kuluessa