Antiretroviraalisen hoidon indikaatiot ja aloitus

Antiretroviraalinen hoito (HIV-lääkitys) aloitetaan HIV-infektion toteamisen jälkeen veren CD4-solujen tasosta riippumatta.

HIV-lääkityksen aloittaminen

Ennen antiretroviraalisen hoidon aloittamista on varmistettava, että potilas on motivoitunut lääkityksen toteuttamiseen ja hän on tietoinen HIV-lääkityksen edellyttämästä tarkasta sitoutumisesta hyvän hoitotuloksen saamiseksi.

Ennen lääkityksen aloittamista on potilaalta otettava plasman kvantitatiivinen HIVNh –näyte, HIV-lääkeresistenssinäyte sekä tutkittava veren CD4-solujen määrä.

Potilaan HIV-infektion vaihe on arvioitava potilaan kliinisen tilan ja laboratoriotutkimusten (veren CD4-solut on keskeinen) perusteella.

HIV-lääkitys on aloitettava sitä nopeammin, mitä alhaisemmat potilaat veren CD4-solut ovat.

Veren CD4-solut alle 0,200 x109 /litra edellyttää Pneumocystis –keuhkokuumeen estolääkityksen aloittamista välittömästi.

HIV-infektion seurannaissairauksien todennäköisyys on lisääntynyt voimakkaasti, kun veren CD4-solut ovat alle 0,200 x109 /litra. Nämä potilaat on tutkittava erityisen huolellisesti HIV-infektion seurannaissairauksien suhteen. Joissakin tapauksissa on suositeltavaa aloittaa toisen sairauden lääkitys (esim. tuberkuloosin hoito) ennen antiretroviraalisen hoidon aloittamista.

HIV-infektion toteamisen jälkeen tutkitaan aina, sairastaako potilas syfilistä, B- tai C-hepatiittia.

Suositeltavat HIV-lääkkeiden yhdistelmät hoidoksi potilaille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet HIV-lääkkeitä

Toistaiseksi HIV-lääkitys toteutetaan lääkeyhdistelmällä, johon kuuluu:

2 nukleosidijohdosta + integraasinestäjä tai proteaasinestäjä tehostelääkkeen kanssa tai muu käänteiskopioijaentsyymin estäjä.

Suositeltavat nukleosidiyhdistelmät:

  • Tenofoviiri* + emtrisitabiini
  • Abakaviiri** + lamivudiini

*) Tenofoviirialafenamidi on lääketurvallisuuden kannalta suositeltavampi vaihtoehto kuin vanhempi tenofoviiridisoproksiili. Tenofoviiridisoproksiilia voidaan käyttää lääkeyhdistelmässä, joka ei sisällä tehostelääkettä, ja jos potilaan munuaistoiminta on normaali eikä hänellä ole luustokatoa. Jos virusmäärä on hyvin korkea, harkitaan tenofoviiridisoproksiililla aloittamista.

**) Abakaviiria saa käyttää vain HLA-B*5701 –negatiiviselle potilaille. Seurantatutkimusten perusteella abakaviirin käyttöön liittyy lievästi kohonnut riski saada sydäninfarkti.

Suositeltavat kolmannet lääkkeet:

Integraasinestäjät:

  • Raltegraviiri
  • Dolutegraviiri
  • Elvitegraviiri^
  • Biktegraviiri^^

^) Saatavana vain yhdistelmätablettina, joka sisältää tehostelääkkeen ja nukleosidijohdokset

^^) Saatavana vain yhdistelmätablettina, joka sisältää nukleosidijohdokset

Proteaasinestäjät:

  • Darunaviiri tehostettuna ritonaviirilla tai kobisistaatilla
  • Atatsanaviiri tehostettuna ritonaviirilla^^ tai kobisistaatilla

^^) Ensisijaisesti vain raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille yhdistettynä mieluiten abakaviiriin ja lamivudiiniin. Raskauden aikana sekä atatsanaviiri että darunaviiri kuuluu tehostaa ritonaviirilla (ei kobisistaatilla).

Muu käänteiskopioijaentsyyminestäjä:

  • Rilpiviriini¨^

¨^) Vain, jos P-HIVNh <100000 kopiota /ml ja B-CD4 >0,200 x109 /litra

Muut lääkeyhdistelmät:

Tutkimuksia on käynnissä vain kahta HIV-lääkettä sisältävistä yhdistelmistä, mutta toistaiseksi tulokset ovat siinä määrin alustavia, että niiden käyttöä ei voi yleisesti suositella.