Lääkeryhmät

HIV-lääkkeiden lääkeryhmät

Tämä osio sisältää lyhennelmät antiretroviraalilääkkeiden annostuksesta ja muista ominaisuuksista. Täydelliset selostukset ovat valmisteyhteenvedossa ja Pharmaca Fennicassa. Yhteenveto on tarkoitettu HIV-potilaita hoitavien lääkärien käyttöön.