Potilas ei voi niellä

Potilas ei voi niellä

Jos potilas ei voi ottaa lääkkeitään suun kautta esim. jonkun toimenpiteen takia, ei lääkityksen väliin jääminen yksittäisenä päivänä aiheuta potilaalle merkittävää riskiä.

Jos potilas ei voi ottaa suun kautta lääkkeitään useaan päivään, joudutaan arvioimaan lääkityksen toteuttaminen yksilöllisesti. Nenämahaletkuun voidaan annostella nestemäisiä lääkkeitä ja esim. veteen liuotettavia lääkkeitä (esim. Kaletra liuos; Truvada tai Intelence voidaan liuottaa veteen, katso lääkekohtaiset tiedot Pharmacasta). Valmistaja ei suosittele Isentress-tabletteja murskattavaksi, mutta toisaalta kirjallisuudesta löytyy kuvauksia, joissa raltegraviiri on annosteltu murskattuna. Dolutegraviirin osalta suositellaan tarkistamaan tuoreimmat ohjeet, jotka koskevat tablettien murskaamista.

Jos lääkkeitä ei voida annostella nenämahaletkuunkaan esim. joidenkin vatsaleikkauksien yhteydessä, joudutaan harkitsemaan parenteraalisesti annosteltavien HIV-lääkkeiden käyttöä. Näitä lääkkeitä on nykyisin käytössä kuitenkin vain kaksi:  Retrovir -infuusio ja Fuzeon  s.c. -pistokset. Kolmantena lääkkeenä voidaan harkita esim. yksittäisen pitkävaikutteisen NNRTI-lääkkeen antoa suun kautta (esim. EFV, NVP) ennen leikkausta, jolloin voidaan saada useamman päivän kestävä pitoisuus yhdellä lääkeannoksella. Jos oletusarvona on yli viikon kestävä tilanne, joudutaan harkitsemaan hoidon jatkamista vain kahdella hiv-lääkkeellä (Retrovir + Fuzeon) ja hyväksymään siihen liittyvä resistenssin kehittymisen riski, tai keskeyttämään koko lääkitys ja aloittamaan se uudelleen kolmella lääkkeellä, kunhan suun kautta ottaminen on taas mahdollista.