Lasten hoito

Lasten hoito

Eurooppalaiset ohjeet ks. http://www.pentatrials.org/HIV_759.pdf .

Alle 1 v: Lääkitys aloitetaan aina alle vuoden ikäisille hiv-infektion saaneille lapsille, riippumatta oireista, CD4-tasosta ja virusmäärästä.

1 – 4 v: Lääkitystä harkitaan herkästi, vaikka lapsi olisi oireeton tai vähäoireinen. Vähäisten oireiden, kuten imusolmukesuurentumien tai infektiokierteen, erottaminen normaalista saattaa olla vaikeaa, ja kasvuhäiriö todettavissa vasta kasvun kiihtymisestä lääkityksen aloittamisen jälkeen. Lääkitys aloitetaan aina, jos todetaan immuunivaje (Ks. http://www.pentatrials.org/HIV_759.pdf).

5-vuotiaista ylöspäin lääkityksen aloittamiskriteerit ovat suunnilleen samat kuin aikuisella. Korkea virustaso (>100 000 kopiota/ml) puoltaa lääkityksen aloittamista.

Lapsen hiv-lääkitystä aloittaessa on oleellista, että vanhemmat ovat motivoituneita ja ymmärtävät sitoutumisen lääkitykseen. Perheen valmisteluun on käytettävä riittävästi aikaa ja keskusteltava jo etukäteen mahdollisista ongelmatilanteista (pahanmakuiset lääkkeet, uhmaikä, oksennustauti jne.)