HIV-positiivisen naisen lapsen seuranta

HIV-positiivisen äidin lapsen seuranta / Eeva Salo Infektiosairauksien erikoislääkäri, Lasten ja Nuorten sairaala HUS

Ikä Laboratorionäytteet Erityistä
Ennen syntymää   Äidin ja lapsen lääkityksen suunnittelu, perheen tapaaminen
Vastasyntynyt tvk Onko estettä AZT:n aloittamiselle? (8 mg/kg/vrk jaettuna 2 annokseen, 4 viikkoa) + tarvittaessa muu lääke. Ei rintaruokintaa
2 vrk P-HIV1Nh (4759) Ei BCG:tä
3 viikkoa tvk Kehittyykö anemiaa? Onko primaaritaudin merkkejä? Sovi lääkityksen lopettamisesta 4 viikon iässä.
2 kk Lab etukäteen
tvk, P-HIV1Nh
Onko primaaritaudin merkkejä?
4 kk Lab etukäteen
P-HIV1Nh , tarv. tvk
PCR negatiivinen x 3 - lapsi ei ole infektoitunut. Annetaan BCG
18 kk HIVAgAb Laboratoriokäynti + kirjevastaus (vastaanotto jos perhe toivoo)
Ovatko HIV-vasta-aineet kadonneet? Seurannan lopettaminen, sopiminen yhteydenotosta tarvittaessa

HIV-positiivisen äidin lapsen synnytyksen jälkeinen viruslääkehoito suunnitellaan ennen lapsen syntymää äidin tilanteeseen ja historiaan perustuen. Useimmiten lapsen lääkitykseksi riittää pelkkä tsidovudiini. Jos äidin virustaso ennen synnytystä on mitattavissa, on lapsen lääkityksestä konsultoitava lasten hivin hoitoon perehtynyttä lääkäriä.

HIV-positiivisen äidin lapsi käy neuvolassa ja saa siellä ohjelmaan kuuluvat rokotukset aivan samalla tavalla kuin muutkin lapset.  Myös rotarokotussarja annetaan, kunhan ennen 2 kk:n poliklinikkakäyntiä otetun HIV1Nh:n on todettu olevan alle mittaustason. HIV-positiivisen äidin lapsille suositellaan myös HBV-rokotusta.

Tsidovudiini (Retrovir) -annokset vastasyntyneille

Täysiaikainen lapsi

po 8 mg /kg/vrk jaettuna 2 (tai 4) annokseen
iv 6 mg /kg/vrk jaettuna 4 annokseen

Keskonen (< 35 gvi)

po 4 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen
iv 3 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen

kahden viikon kuluttua annoksen nosto
po 6 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen
iv 4,5 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen

≥ 35 gvi
siirry täysiaikaisen annokseen

Keskonen (< 30 gvi)

po 4 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen
iv 3 mg /kg/vrk jaettuna 2 annokseen

neljän viikon kuluttua annoksen nosto
po 6 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen
iv 4,5 mg /kg/vrk jaettuna 3 annokseen

≥ 35 gvi
siirry täysiaikaisen annokseen