Hyperlipidemia- ja diabeteslääkkeet

Hyperlipidemia- ja diabeteslääkkeet

Hyperlipidemialääkkeet

Suositeltavia: rosuvastatiini, pravastatiini (ja fluvastatiini), koska nämä eivät metaboloidu CYP450 entsyymien kautta. Niitä voidaan käyttää normaaliannoksina antiretroviraalisen hoidon kanssa. Poikkeus tästä säännöstä on darunaviirin ja pravastatiinin yhteisvaikutus: darunaviiri nostaa tuntemattomalla mekanismilla pravastatiinin pitoisuutta, joten pravastatiini suositellaan aloittamaan pienellä annoksella.

Etsetimibiä voidaan käyttää kaikkien HIV-lääkkeiden kanssa.

Fenofibraatilla ei ole haitallisia yhteisvaikutuksia HIV-lääkkeiden kanssa. Myös kalaöljyä voi kokeilla hypertriglyseridemian hoidossa.

Muut: atorvastatiinin pitoisuus nousee noin viisinkertaiseksi, kun potilas saa samanaikaisesti ritonaviiria tai kobisistaattia, joten atorvastatiinin aloitusannos kuuluu olla pieni (10mg/vrk).

Vältä: Simvastatiinia ja lovastatiinia ei suositella käytettäväksi proteaasinestäjien/kobisistaatin kanssa

Kaikkia statiineja, myös simvastatiinia, voi käyttää NNRTI-lääkkeiden kanssa.

Diabeteslääkkeet

Suositeltavia: Myös HIV-potilailla ensisijainen diabeteksen aloitushoito on metformiini. Aikaisemmin metformiinia varottiin hankalan lipoatrofian yhteydessä, mutta lipoatrofian vähennyttyä tämä rajoite on harvoin aiheellinen. Varo: dolutegraviiri estää metformiinin metaboliaa ja saattaa alistaa hypoglykemialle.

Muut: Uusimmista diabeteslääkkeistä (gliptiinit, GLP-analogit) ei vielä ole tutkimusnäyttöä HIV-lääkkeiden kanssa yhdessä käytettyinä, mutta metaboliareittiensä perusteella GLP-analogit (eksenatidi ja liraglutidi) sekä gliptiineistä ainakin vildagliptiini vaikuttavat turvallisilta yhteiskäytössä. Joillakin potilailla insuliiniresistenssi on hyvin voimakas ja lopulta joudutaan käyttämään insuliinia suurina annoksina. HIV-lääkkeillä ei ole yhteisvaikutuksia insuliinien kanssa.