HIV-lääkkeiden käyttö altistustilanteissa (PEP)

HIV-altistuneen lääkkeellinen estohoito ei-ammatillisen altistustapahtuman jälkeen (NPEP)

 • Lääkkeellisellä estohoidolla voidaan merkittävästi pienentää HIV-tartunnan riskiä altistustapahtuman jälkeen. Tästä mahdollisuudesta tulisi potilaita informoida vastaanottokäyntien yhteydessä ja kertoa tavoitteesta aloittaa hoito 2 tunnin sisällä mahdollisesta altistustilanteesta.
 • Merkittävä altistus sisältyy HIV-positiivisen veren, sperman tai muiden genitaalieritteiden, äidinmaidon tai minkä tahansa näkyvästi verisen eritteen joutumisesta limakalvoille, rikkinäiselle iholle tai ihon läpi.
 • Virtsaa, hikeä, kyyneleitä, nenäeritteitä tai sylkeä ei pidetä tartunnanvaarallisena.
 • Estohoitoa suositellaan, jos merkittävästi altistunut henkilö hakeutuu hoitoon 48 tunnin sisällä altistuksesta. Ensitilassa on varmistauduttava, ettei altistunut ole jo HIV-positiivinen.
 • Estolääkityksen kesto on 28 vrk.
 • Estolääkityksenä käytetään tavallista HIV-infektion hoidossa käytettävää kolmen lääkeaineen yhdistelmää ottaen huomioon altistuksen lähteen mahdollinen resistenssitilanne.
 • Pääsääntöisesti nykyään suositellaan TDF/FTC (Truvadan) ja RAL (Isentressin) yhdistelmää.
 • Päivystyspoliklinikalta voidaan aloittaa AZT/3TC (Combivirin) ja Isentressin yhdistelmällä, jos siellä ei ole Truvadaa (Truvada säilyy pakkauksensa ulkopuolella vain xxx ajan)
 • Jos altistuksen lähteellä on estohoitoon sopiva lääkitys, voidaan hänet ohjeistaa antamaan ensimmäinen lääkeannos heti omista lääkkeistään.
 • Abakaviiria tai nevirapiinia ei tule antaa estolääkityksen osana.
 • Estolääkittyä potilasta tulee seurata huolellisesti lääkityksen ajan. Jos kyseessä on altistus HIV:n lisäksi HBV:lle tai HCV:lle, suositellaan HIV/HBV/HCV -serologian kontrolloimista hoidon lopussa, sekä 3 kuukauden ja 6 kuukauden kuluttua altistuksesta. Jos altistuminen on tapahtunut vain HIV:lle, suositellaan HIVAgAb:n tutkimista hoidon lopussa ja 4 kuukauden kuluttua altistuksesta.
 • Ei-ammatillisen altistustapahtuman jälkeen on muistettava huolehtia altistuksen luonteesta riippuen ei-toivotun raskauden ehkäisystä, muiden sukupuolitautien diagnostiikasta ja hoidosta sekä B-hepatiitin ehkäisystä.